Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.

zamknij

Regulamin sklepu

 

 

1.      

Postanowienia ogólne

a.       Właścicielem Sklepu internetowego https://sklep.indeksweb.pl jest Indeks Andrzej Kaliski, ul. T. Kościuszki 3A, 97-425 Zelów, NIP: 7692083111, REGON: 382313935, e-mail: sklep@indeksweb.pl zwany dalej „Sprzedawcą”

b.       Każdy Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

c.       Klient zobowiązany jest do przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej Sklepu internetowego. Materiały, treść, zdjęcia, grafiki, itp. mogą być wykorzystane wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

d.       Zamieszczone w sklepie internetowym ceny oraz informacje o produktach i usługach nie stanowią oferty handlowej, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

2.       Sklep internetowy

a.       Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies, które zapisywane są na urządzeniach końcowych Klienta. Pliki te zapewniają prawidłowe działanie Sklepu internetowego na urządzeniach Klienta. Klient ma możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, ale może to spowodować nieprawidłowe działanie, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

b.       Sprzedawca zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych Klientów wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży zawartej na odległość. Więcej informacji o przetwarzaniu danych dostępnych jest w zakładce Polityka prywatności i cookies na stronie Sklepu internetowego.

c.       Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest przy użyciu Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego lub wysyłając wiadomość bezpośrednio na adres poczty elektronicznej sklep@indeksweb.pl .

d.       W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Strony internetowej lub konta Klienta należy wysłać reklamację na adres poczty elektronicznej sklep@indeksweb.pl . Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

3.       Przetwarzanie danych osobowych

a.       Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w zakładce Polityka Prywatności i Cookies dostępna pod adresem https://sklep.indeksweb.pl/content/2-polityka-prywatnosci

b.       Podanie danych osobowych w momencie rejestracji lub zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz dostawy towaru.

c.       Klient podczas złożenia zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę zawartych w zamówieniu.

d.       Klient ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w ustawieniach swojego konta.

e.       Klient ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunąć konto ze Sklepu Internetowego. Dokonuje tego wysyłając taką prośbę na adres e-mail sklep@indeksweb.pl , nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

 

4.       Złożenie zamówienia

a.       W celu złożenia zamówienia, niezbędne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej, na którego adres wysyłane są informacje odnośnie złożonego zamówienia i statusach realizacji.

b.       Klient składa zamówienie w Sklepie Internetowym pod adresem https://sklep.indeksweb.pl

c.       Klient może dokonać zamówienia na dwa sposoby:

                                                               i.      Zakładając swoje Konto - należy dokonać darmowej rejestracji na stronie,  wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.

                                                             ii.      Klient może dokonać zamówienia bez zakładania konta, jeżeli zaakceptuje Regulamin.

d.       Aby dokonać zakupu, Klient dodaje wybrany produkt do koszyka. Po skompletowaniu zamówienia Klient wybiera realizację zamówienia, podaje dane do wysyłki, wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. Wyświetlana jest łączna wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) wraz z kosztami dostawy i pozostałymi opłatami. Klient po zapoznaniu się z podsumowaniem zamówienia potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i składa zamówienie.

e.       Złożenie zamówienia oznacza zawarcie Umowy sprzedaży na odległość między Sprzedawcą, a Klientem.

f.        Potwierdzenie złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest na adres poczty elektronicznej podany w momencie rejestracji lub przy złożeniu zamówienia.

g.       Status realizacji zamówienia wysyłany jest Klientowi na adres poczty elektronicznej. Zarejestrowani i zalogowani Klienci mogą śledzić status realizacji zamówienia w panelu Konta na stronie internetowej Sklepu.

h.       W przypadku jakichkolwiek niezgodności otrzymanych w potwierdzeniu zamówienia, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@indeksweb.pl . Sprzedawca zapozna się ze zgłoszeniem i w przypadku stwierdzenia niezgodności dokona niezbędnej korekty i odeśle poprawioną treść umowy do Klienta.

 

5.       Płatności

a.       Ceny produktów podane w Sklepie internetowym są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskiej walucie (polski złoty) i nie zawierają kosztów dostawy, ani innych dodatkowych opłat.

b.       Koszt dostawy oraz innych ewentualnych opłat doliczane są do sumy zamawianych produktów i wyświetlane w podsumowaniu zamówienia przed jego realizacją.

c.       W zależności od sposobu dostawy Klient może wybrać różne formy płatności za zakupione produkty w Sklepie Internetowym:

·   Przelew elektroniczny – Przelewy24.pl

d.       Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Klient nie dokonał płatności w wyznaczonym terminie, Sprzedawca informuje o tym Klienta i wyznacza dodatkowy termin Klientowi przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej lub adres podany w zamówieniu. Jeżeli Klient nie dokona płatności w wyznaczonym terminie Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

6.       Dostawa i realizacja zamówienia

a.       Sprzedawca dostarcza produkty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b.       Koszty dostawy zakupionych produktów oraz przewidywany czas dostawy dostępny jest na stronie https://sklep.indeksweb.pl/content/1-dostawa

c.       Produkty dostarczane są przez wybranego Dostawcę na adres podany w złożonym zamówieniu.

d.       W przypadku wyboru odbioru osobistego, produkty można odebrać w sklepie stacjonarnym Indeks Andrzej Kaliski, ul. T. Kościuszki 3A, 97-425 Zelów w godzinach pracy po wcześniejszym opłaceniu zamówienia i ustaleniu terminu. Termin odbioru można ustalić ze Sprzedawcą telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

e.       Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych lub jest ustalany indywidualnie. Liczony jest od najbliższego dnia roboczego od momentu otrzymania płatności na zamówienie.

f.        Potwierdzenie wysyłki lub gotowości do odbioru produktu w sklepie stacjonarnym wysłane zostanie na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy zamówieniu.

g.       Klient w momencie odbioru przesyłki powinien sprawdzić jej stan w obecności Dostawcy, a w przypadku wykrycia uszkodzeń, które mogą mieć związek z nieprawidłowym transportem zgłosić je Dostawcy i sporządzić odpowiedni protokół.

h.       Do przesyłki dołączana jest Faktura VAT lub Paragon w zależności od danych podanych w momencie składania zamówienia.

 

7.       Odstąpienie od umowy

a.       Klient będący Konsumentem ma 14 dni od dnia otrzymania zamówienia na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (Umowa sprzedaży).

b.       Konsument bez podawania przyczyny może odstąpić od umowy wysyłając Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór formularza załącznik nr 1) na adres siedziby firmy Indeks Andrzej Kaliski, ul. T. Kościuszki 3A, 97-425 Zelów lub na adres poczty elektronicznej sklep@indeksweb.pl .

c.       Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącego Konsumentem jeżeli:

·   Sprzedawca poinformował Konsumenta przed przystąpieniem do świadczenia usługi o utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku wykonaniem świadczenia usługi za wyraźną zgodą Konsumenta;

·   Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·   Przedmiotem świadczonych usług jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·   Przedmiotem świadczonych usług jest rzecz ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

·   Przedmiotem świadczonych usług jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·   Przedmiotem świadczonych usług są rzeczy które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·   Przedmiotem świadczenia usług są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

·   Konsument wyraźnie zażądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

·   Przedmiotem świadczenia usług są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·   Umowa dotyczy dostarczenia dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

·   Umowa została zawarta w drodze aukcji publicznej;

·   Dotyczy świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług;

·   Umowa dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

d.       Produkt należy odesłać nie później niż 14 dni od momentu złożenia Oświadczenia odstąpienia od umowy (Formularz załącznik nr 1) na adres Sprzedawcy.

e.       W przypadku gdy Konsument korzystający z Prawa odstąpienia od umowy przy zakupie wybrał innego dostawcę produktu niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, zwrócony zostanie koszt najtańszej dostawy.

f.        W sytuacji gdy Konsument zakupił produkt do którego dołączony był zestaw innych produktów, np. w promocyjnej cenie, odstąpienie od umowy możliwe jest tylko do całości zamówienia.

g.       Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

h.       Zwrot kwoty zakupu nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Oświadczenia odstąpienia od Umowy Konsumenta (Formularz załącznik nr 1) i zwrotu zakupionego produktu.

 

8.       Reklamacje

a.       Konsument ma prawo złożyć reklamację produktu otrzymanego w ramach zawarcia Umowy sprzedaży u którego znalazł wady.

b.       Sprzedawca jest zwolniony z rękojmi jeżeli Konsument w momencie zakupu wiedział o wadzie produktu.

c.       W przypadku stwierdzenia wady Konsument może wnioskować o wymianę towaru na nowy, naprawę, obniżenie ceny, zrezygnować z zamówienia lub z jego części albo odstąpić od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca dokona naprawy wady lub wymieni produkt na wolny od wad.

d.       Reklamacje związane z zakupionym produktem Konsument może złożyć przez:

·    dostarczenie w formie pisemnej wypełnionego Formularza reklamacji produktu (Załącznik nr 2) dostępnego w zakładce Reklamacje i Zwroty oraz dołączonego dokumentu zakupu na adres Indeks Andrzej Kaliski, ul. T. Kościuszki 3A, 97-425 Zelów

·   wysłanie wypełnionego formularza w formie skanu zapisanego formacie pdf lub jpg, na adres poczty elektronicznej sklep@indeksweb.pl .

Więcej informacji oraz załączniki dostępne są do pobrania w zakładce Reklamacje i zwroty. W razie pytań Konsument może uzyskać więcej informacji wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej sklep@indeksweb.pl .

e.       Konsument dokonujący reklamacji dostarcza wadliwy produkt do siedziby firmy na adres Indeks Andrzej Kaliski, ul. T. Kościuszki 3A, 97-425 Zelów. W celu sprawnego przebiegu reklamacyjnego do wysyłanego produktu prosimy o dołączenie wypełnionego Formularza Reklamacyjnego (Załącznik 2) wraz z dokumentem zakupu.

f.        Sprzedawca w ciągu 14 dni rozpatruje reklamację i informuje o decyzji Konsumenta wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej lub kontaktuje się telefonicznie na podany w formularzu numer telefonu.

g.       W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt odesłania produktu pokrywa Sprzedający.

h.       Sprzedawca w przypadku wykrytej wady może wymienić wadliwy produkt na nowy wolny od wad lub usuwa wykrytą wadę.

i.         Czas naprawy wadliwego produktu ustalany jest indywidualnie i zależy od złożoności produktu i rodzaju wady.

j.         Odbiór reklamowanych produktów odbywa się w takiej formie jakiej został złożony, osobiście w siedzibie firmy lub produkt jest wysyłany na adres Klienta.

k.       W przypadku odbioru osobistego Klient ma czas 14 dni na odbiór reklamowanego produktu, po tym terminie ponownie wysyłane jest przypomnienie z terminem 14 dni. Jeżeli Klient nie odbierze reklamowanego towaru w terminie, zostanie naliczona dodatkowa opłata za bezumowne przechowywanie rzeczy, której koszt zostanie uwzględniony w piśmie kierowanym do Klienta.

l.         Uszkodzenia mechaniczne produktu będące wynikiem nieprawidłowego użytkowania lub zużycie będące wynikiem normalnego użytkowania nie podlegają reklamacji, gdyż nie jest to spowodowane wadą produktu.

m.     Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informację o procedurach związanych z rozstrzyganiem sporów, można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl .
Konsument ma możliwość złożenia skargi w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php lub złożenia skargi za pośrednictwem unijnej internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

n.       W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

o.       Spory wynikające z umowy sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy.

 

9.       Newsletter

a.       Klient ma możliwość skorzystania z usługi Newslettera, polegającego na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej Klienta informacji dotyczących produktów i promocji w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

b.       Klient ma możliwość zapisania się do Newslettera podając swój adres poczty elektronicznej w momencie rejestracji Konta, zaznaczając taką prośbę w formularzu. W przypadku niezarejestrowanych użytkowników opcja zapisania się do Newslettera dostępna jest na dole strony Sklepu internetowego.

c.       Na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość z linkiem, w celu w celu weryfikacji i potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera.

d.       Klient w każdym momencie może zrezygnować z Newslettera. Klient posiadający swoje konto w Sklepie internetowym może anulować subskrypcje w ustawieniach swojego konta. Klient nieposiadający konta chęć rezygnacji przesyła na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@indeksweb.pl.

 

10.   Postanowienia końcowe

a.       Umowy sprzedaży produktów zawierane są w języku polskim.

b.       W celu złożenia zamówienia wymagane jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

c.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

d.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.